Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Power Finland Oy (jäljempänä ”Power”)

Y-tunnus: 0993774-8

Sammonkatu 75

33540 Tampere

Puh. 0305 0305 (arkisin klo 9-18)

 

3. Rekisteriasioista vastaava ja niitä hoitava henkilö

Power Finland Oy

Perttu Partanen

Puh. 0305 0305

etunimi.sukunimi@power.fi

 

3. Rekisterin nimi

Power-asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”asiakasrekisteri”)

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Powerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Powerin valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteröityä koskevia ostos-, käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen ja asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja ja niiden muutostietoja:

Kaikista rekisteröidyistä perustiedot , kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot
 • asiakkuuden tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelutapahtumien tallenteet)
 • Powerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden, sivustojen ja applikaatioiden sekä niiden sisältöjen käyttö- ja asiointitiedot, mukaan lukien rekisteröidyn tuottamat sisällöt
 • rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Rekisterissä voidaan käsitellä Power.fi verkkokaupan asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • asiakasnumero
 • rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena

 

Rekisterissä voidaan käsitellä ostoja tehneistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • henkilötunnus luotto- ja laskutussuhteen kyseessä ollessa
 • maksuvälineiden yksilöintitiedot
 • ostojen tiedot tuotekohtaisesti (tunnistettuna asiakkaana tehdyt ostot myymälöissä, myyntitapahtumissa ja verkkokaupassa)
 • tuotetakuut
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteydenottojen yhteydessä tallennetuista puheluista sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista, kassajärjestelmistä sekä erilaisten promootioiden yhteydessä kerättävistä tiedoista.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Powerin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

 

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

 

Power voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa mm. viranomaisille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Powerin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

 

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten, Powerin lukuun toimivien palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla, ja niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Power huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9. Rekisterin suojaus

 

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tiloihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Ainoastaan määrätyillä Powerin työntekijöillä tai sen lukuun toimivien palveluntarjoajien työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (kohdan 1 osoitteessa).

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Powerille joko kirjeitse (Sähkötie 2-6, 01510 Vantaa), sähköpostilla asiakaspalvelu@power.fi tai puhelimitse asiakaspalveluun puh. 0305 0305 *.

*normaalihintainen