Ulkoiset kovalevyt ja tarvikkeet

Ulkoisia kovalevyjä tarvitaan useimmiten silloin, kun tietokoneesta tai puhelimesta loppuu tallennustila, tai kun halutaan siirtää paljon tai suurikokoisia tiedostoja paikasta toiseen. Ulkoiset kovalevyt ovat myös oiva apu, kun halutaan tehdä varmuuskopioita erilaisista tärkeistä tiedostoista. Kiintolevyjä, eli kovalevyjä on useita erilaisia; perinteisiä SSD- ja HDD-kovalevyjä, verkkokovalevyjä, sekä mobiilikovalevyjä. Kovalevyjä on myös muun muassa sellaisia, jotka eivät tarvitse ollenkaan erillistä virtajohtoa toimiakseen.

Ulkoisten kovalevyjen tallennuskapasiteetti vaihtelee nykypäivänä aina useasta gigasta (GB) moneen teraan (TB) ja yleensä isomman kapasiteetin kovalevyissä on myös parempi hinta/kapasiteetti suhde. Muutaman kymmenen euron lisäsatsauksella saattaa saada jopa tuplattua kovalevyn tallennuskapasiteetin. Yksi terabitti (TB) on kooltaan 1000 gigaa ja siihen mahtuu esimerkiksi noin 200 tuhatta valokuvaa. Omaan käyttöön sopivan kovalevyn valintaan saattaa vaikuttaa myös sen virtalähde. Ulkoisessa kovalevyssä voi esimerkiksi olla oma akku, se voi ottaa virtaa USB-portista tai sen voi liittää myös pistorasiaan omalla sähköjohdollaan. Jotkin kovalevyt ovat myös niin sanotusti mobiiliystävällisiä, eli ne ovat liitettävissä suoraan älypuhelimeen micro-USB tai USB-C -liittimellä.

Ulkoisia kovalevyjä on myös fyysisen kokonsa puolesta erilaisia; Pienemmät ulkoiset kovalevyt ovat käteviä ottaa mukaan ja ne ovat myös hyvä valinta kun työ- tai tietokonepöydällä on vain vähän tilaa. Niin kutsutut pöytäkiintolevyt ovat fyysiseltä kooltaan yleensä isompia, mutta tarjoavat usein myös pienikokoisia kovalevyjä suuremman tallennuskapasiteetin.


Kovalevyn kierrosnopeus

RPM (Revolutions Per Minute) maininta kovalevyn teknisissä tiedoissa tarkoittaa kierrosten määrää, jonka
levy pyörii minuutissa. Käytännössä se siis vaikuttaa kovalevyn kirjoitus- ja lukunopeuteen, eli esimerkiksi
tiedostojen avaaminen ja siirtäminen on sitä nopeampaa, mitä suurempi kierrosnopeus on. Mikäli kovalevyn nopeudella on merkitystä, kannattaa käyttömukavuuden ja työskentelytehon maksimoimiseksi valita kovalevy vähintään 7200 RPM:llä. Nopeampi pyörimisnopeus tarkoittaa kuitenkin myös suurempaa virran ja sähkön kulutusta.


Ulkoinen HDD tai SSD -kovalevy

HDD- eli niin sanottu mekaaninen kovalevy on lähes toimintavarma ja niiden hinta/kapasiteetti -suhde on yleensä erittäin hyvä. HDD-levyt vaativat myös eheyttämistä aika ajoin, eikä niiden tallennustilaa saisi koskaan käyttää ihan kokonaan. Eheyttämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla vähennetään kiintolevyllä olevan tiedostojärjestelmän pirstaloitumista ja levyn sisältö järjestetään uudelleen siten, että samaan tiedostoon kuuluvat osat sijoittuvat levylle peräjälkeen, toistensa läheisyyteen. Eheyttäminen nopeuttaa tiedostojen lukemista, sekä tiivistää kovalevyllä käytettyä tilaa. HDD-kovalevyjen tallennustila on yleensä useita teroja (TB) ja ne ovatkin parempia tallennuspaikkoja suurille, enemmän tilaa vievälle sisällöille, kuin SSD-kovalevy. HDD-levyn käytössä erityisesti huomioon otettavia asioita ovat:

- Seuraa levyn kuntoa ja tee sille kuntotestauksia.
- Eheytä ja optimoi säännöllisesti sille tarkoitettujen ohjelmien avulla.
- Seuraa tilan käyttöä ja poista tarpeettomat tiedostot säännöllisesti.

Uudempien SSD-laitteiden tekniikka taas perustuu NAND-Flash:iin, joka mahdollistaa suuremman
kirjoitusnopeuden kuin muistitikuissa ja muistikorteissa. SSD on myös HDD-kiintolevyä kevyempi ja koska
siinä ei ole liikkuvia osia, se kestää paremmin erilaisia olosuhteita, kuten esimerkiksi korkeita lämpötiloja,
mekaanista rasitusta, tärinää ja pieniä iskuja. Tällaisia fyysisiä vahinkoja kannattaa aina kuitenkin välttää, ettei kovalevy mene rikki ja sen sisältämät tiedostot katoa. SSD-levy ei myöskään vaadi eheyttämistä kuten HDD-levy. SSD-kovalevyjen tallennuskapasiteetti on useimmiten sadasta gigasta yhteen teraan asti. Myös SSD-levyn ylläpidossa kannattaa ottaa huomioon muutama asia:

- Seuraa levyn kuntoa ja tee sille kuntotestauksia.
- Huolehdi turhan sisällön poistamisesta säännöllisesti.
- Jätä levyyn tyhjää tilaa 20-25 %.
- Päivitä aina kun päivityksiä on saatavilla.
- Älä eheytä.
- Älä tallenna tilaa vieviä tiedostoja.

Näiden kovalevyjen hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä useampaan sataseen, riippuen levyn tallennuskapasiteetista.


Verkkokovalevy NAS

Network-attached storage (tai network access storage) (NAS), eli verkkotallennus on tallennusjärjestelmä, joka jakaa tiedostoja verkossa ja sopii hyvin esimerkiksi yhteiskäyttöön. Verkkokovalevyn palvelin on kytketty suoraan tietoverkkoon eikä fyysisesti tietokoneeseen kuten yllä mainitut perinteiset ulkoiset kovalevyt. Verkkolevy on helppokäyttöinen väline tiedostojen säilytykseen tai jakamiseen ja sitä voidaan käyttää aika- ja paikkariippumattomasti miltä tahansa yhteensopivalta tai siihen yhdistetyltä tietokoneelta.

Verkkolevylle voidaan ulkoisen kovalevyn tavoin myös luoda useita eri kansioita, sekä hallita niiden käyttöoikeuksia, jolloin tärkeiden tiedostojen säilytys ja jakaminen onnistuu vaivattomasti. Salatun SSL- tekniikan ansiosta verkkokovalevyn käyttö on myös turvallista. Monesta tietokoneen käyttöjärjestelmästä, kuten esimerkiksi Windowsista löytyy valmiina ominaisuudet verkkolevyä varten, joten erillisiä asennettavia ohjelmia ei välttämättä tarvita.Joitain verkkolevyjä voi käyttää myös selaimella.

Verkkokovalevy voi myös olla akkukäyttöinen ja langaton, ja sen avulla voit helposti laajentaa älylaitteidesi sekä tietokoneesi tallennuskapasiteettia myös ilman internetyhteyttä. Joissain laitteissa on Wifi, jolla voit luoda esimerkiksi hotspotin ja toistaa tai siirtää mediaa suoraan kovalevyltä älypuhelimeen tai älytelevisioon. Verkkokovalevyn hinta on tallennustilasta riippuen yleensä noin 50 eurosta useampaan sataan euroon.