Power Turva

Aina sattuu ja tapahtuu

Power-tuotevakuutus korvaa senkin, mitä muut eivät. Vahinkoja sattuu joskus huolellisimmallekin ja siksi niihin on hyvä varautua parhaalla mahdollisella tavalla. Power Turva kattaa odottamattomat vahingot ja toimintahäiriöt jopa viiden vuoden ajan.

Power Turva

Parhaimmatkin tuotteet voivat vahingoittua vahingossa tai teknisen vian vuoksi. Huolellisuus ei aina auta, ja korjaaminen voi maksaa paljon.

Tarjoamme ostoksillesi edullista vakuutusta, joka turvaa tuotteesi erilaisten vahinkojen varalta. Tehokkaan vahinkokäsittelymme ansioista saat tuotteesi huollettua tai vaihdettua uuteen nopeasti ja vaivattomasti.

Kotivakuutusten korvattavuus vaihtelee eri vakuutusyhtiöiden välillä. Monet kotivakuutuksista eivät automaattisesti kata kodinelektroniikkalaitteiden vikoja. Kotivakuutuksissa omavastuuosuudet ovat suuria – usein enemmän kuin 150 €. Myös tuotteen korvattava arvo laskee tuotteen ikääntyessä. Power-tuotevakuutuksessa on alhaiset riskit ja se suojaa tuotteen arvon alenemiselta.

Miten toimin vahingon sattuessa?

Voit tuoda laitteen suoraan Power-myymälään, täytämme siellä vahinkoilmoituksen ja laitamme laitteen huollon arvioitavaksi. Jos kyseessä iso kodinkone tai televisio; laita meille sähköpostia huoletonturva@power.fi tai ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tietoja Power Turvasta

 • Omavastuu vain 10 € (puhelimet 49 €)
 • Turva on voimassa kaikkialla maailmassa
 • Noutopalvelu 32-tuumaisille ja isommille televisioille ja isoille kodinkoneille (mm. liedet ja jääkaapit)
 • Antaa takuuta ja myyjän virhevastuuta laajemman turvan
 • Kaikentyyppiset vahingot on katettu
 • Kattaa takuuajan jälkeiset viat
 • Myös yritysasiakkaille

Power Turva kattaa esimerkiksi:

 • Kameran optiikka hajoaa pudotessaan maahan
 • Lemmikkieläin pureskelee esim. kaukosäätimen rikki
 • Kosteusvauriot
 • Salamaniskut/ylijännitteet
 • Navigaattori tai autosoitin varastetaan lukitusta autosta
 • Tietokone putoaa pöydältä
 • Tuote varastetaan murron yhteydessä (vaatii rikosilmoituksen)
 • Taulu-tv kaatuu lattialle tai putoaa seinältä
 • Lapsi kolhaisee esim. kaukosäätimellä taulu-tv:n näyttöpaneelin rikki

Varovaisuusvaatimukset

Vakuutettua tuotetta on käsiteltävä siten, että vahinkoja vältetään. Vakuutettua tuotetta ei saa esimerkiksi käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa vaurioitumisen vaara on ilmeinen. Tuotteen mukana toimitettavia käyttö- ja asennusohjeita ja muita ohjeita on noudatettava. Jos varovaisuusvaatimuksia ei ole noudatettu, korvausta saatetaan pienentää tai se voidaan evätä kokonaan.

Yleisimmät kysymykset ja vastaukset:

Voiko vakuutuksen ottaa jälkikäteen?

Ei voi. Vakuutus on otettava ostohetkellä.

Miten määritellään, millainen tuote vaihdetaan rikkoontuneen tilalle, jos tuotetta ei voida korjata?

Uusi tuote on lähinnä ominaisuuksiltaan vastaava tuote, jos täysin samanlaista tuotetta ei ole enää saatavissa.

Jatkuuko vakuutus, jos vakuutettu tuote täytyy vaihtaa, koska korjaaminen ei ole mahdollista?

Kyllä.

Voinko vakuutuksen perua?

Vakuutus on mahdollista perua koska tahansa sen voimassaoloaikana. Jos peruutus tehdään 30 päivän sisällä ostopäivästä, palautetaan vakuutusmaksu täysimääräisenä takaisin. Vakuutuksen peruutus on tehtävä siihen myymälään, josta se on hankittu.

Korvaako vakuutus, jos puhelimeni katoaa tai varastetaan repustani?

Ei korvaa. Vakuutus ei korvaa tuotteen katoamista. Vakuutus korvaa varkauden murron yhteydessä, jos vakuutettu tuote varastetaan lukitusta tilasta (kotoa, toimistosta, mökiltä jne.)

Vakuutusehdot Turvavakuutus, Power, SEF01 1.5.2008

1.     YLEISTÄ VAKUUTUKSESTA

Vakuutuksenottaja on vakuutetun esineen alkuperäinen ostaja tai sen myöhemmin laillisella tavalla ostanut henkilö. Vakuutusaika käy ilmi vakuutustodistuksesta ja se alkaa tuotteen ostopäivästä (siis alkuperäisestä ostopäivästä).

 

Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana sanoa vakuutuksen irti kirjallisesti. Tällöin sovelletaan vakuutussopimuslain 45 §:n vakuutusmaksusuoritusta koskevia määräyksiä. Vakuutuksenantajalla on oikeus periä vakuutusmaksu vain vakuutuksen voimassaoloajalta. Jäljellä olevalle vakuutuskaudelle kuuluva vakuutusmaksu palautetaan vakuutuksenottajalle. Jos palautettava vakuutusmaksu on alle 8,00 euroa, sitä ei palauteta.

 

2.     KATTAVUUS

Vakuutus kattaa, seuraavassa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta, vakuutuskirjassa mainitussa tuotteessa ilmenneet toimintaviat sekä äkillisen ja ennakoimattoman tapahtuman seurauksena aiheutuneet vahingot. Vahingolla tarkoitetaan myös lukitusta tilasta murron yhteydessä tehtyjä varkauksia. Ajoneuvoa ei katsota tällaiseksi tilaksi, mutta lukitussa ajoneuvossa näkösuojatussa paikassa olleen autostereon tai GPS-vastaanottimen varkaus kuitenkin korvataan. Vakuutus ei korvaa tuotteen katoamista.

 

Vakuutus ei korvaa:

 

 • vahinkoja, jotka kuuluvat myyjän takuun piiriin tai joista myyjä vastaa lakisääteisen virhevastuun perusteella
 • vakuutetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja (seurannaisvahingot)
 • vakuutuskohteeseen jälkikäteen asennettujen komponenttien vahinkoja
 • puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja
 • vakuutuskohteeseen asennetussa ohjelmistossa/käyttöjärjestelmässä ilmeneviä vikoja tai niiden aiheuttamia vahinkoja ja/tai kohteeseen asennetun ohjelmiston tai tallennettujen tietojen palauttamista
 • tietokoneviruksen aiheuttamia vahinkoja
 • poikkeuksellisen suuren käytön aiheuttamia vahinkoja (esim. kotitalouskäyttöön tarkoitettu pesukone on usean kotitalouden käytössä tai yksityiskäyttöön tarkoitettuja keittiövarusteita käytetään ravintola- tai kahvilatoiminnassa)
 • kuvassa ilmenneitä vahinkoja – tietokoneen tai tv-näytön kuva on palanut kiinni, näytön kuvapisteitä on sammunut ja toimittajan takuusitoumus on rajallinen
 • keskusmuistiin, nauhalle, muistikorttiin tai vastaavaan tallennusyksikköön tallennettuja tietoja
 • tuotteen huollosta (puhdistuksesta) aiheutuneita kustannuksia, ellei ole kyse korvattavasta vahingosta; tai pienempiä vahinkoja, jotka eivät vaikuta vakuutetun tuotteen käytettävyyteen.

 

2.1   Poikkeukset

Voit menettää vakuutussopimukseen perustuvan oikeutesi tai sitä voidaan rajoittaa vakuutussopimuslain määräysten mukaisesti:

 

 • jos olet petosmielessä ilmoittanut, ollut mainitsematta tai salannut jonkin vahingon arviointiin vaikuttavan asianhaaran; tai,
 • jos olet aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

 

3.     VOIMASSAOLOAIKA

Vakuutuksen voimassaoloaika ilmenee vakuutusehdoissa.

 

4.     KORVAUS

Korvattavan vahingon tapahtuessa SOLIDin maksama korvaus vastaa tuotteen vahinkotapahtumaa edeltävää jälleenhankintahintaa mutta kuitenkin enintään tuotteen alkuperäistä ostohintaa. SOLIDilla on oikeus ratkaista, korjataanko vahingoittunut esine vai korvataanko se vastaavalla tuotteella (nk. kokonaisvahinko). Käteiskorvausta ei makseta. Kokonaisvahinkotapauksessa, jossa vahingoittunut tuote korvataan uudella, vakuutuksen voimassaolo jatkuu korvaavan tuotteen osalta muuttumattomin ehdoin.

 

Vakuutus korvaa vain sellaiset kuljetuskustannukset, joita aiheutuu, jos SOLIDin tai jälleenmyyntiliikkeen osoittama korjaamo joutuu lähettämään vakuutetun esineen pääedustajan korjaamoon tai johonkin tämän suosittelemaan korjaamoon. Vakuutus ei korvaa kotikäynnistä aiheutuvia kustannuksia.

 

Arvonlisäveroa ei korvata arvonlisäverovelvollisille yrityksille. Omavastuu on 10 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Matkapuhelimista omavastuu on 49 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. Tuotteen iästä tai käytöstä johtuvaa arvon alenemista ei oteta huomioon.

5.    HUOLELLISUUSVELVOITE

Korvauksen maksaminen edellyttää, että vakuutettu on hoitanut ja valvonut omaisuuttaan tavanomaisella huolellisuudella. Mikäli hoito tai valvonta on ollut huolimatonta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan. Tuotetta ei esimerkiksi saa jättää ilman valvontaa kodin ulkopuolella, ja tuotetta tulee muutoin säilyttää turvallisella tavalla.

6.    VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAN OIKEUDEN LUOVUTTAMINEN

Vakuutetulla ei ole oikeutta pantata tai luovuttaa vakuutusta.

7.    VAHINKOILMOITUS

Korvausvaatimus on lähetettävä mahdollisimman pian vahingon tapahtumisen jälkeen sille vakuutetun tuotteen jälleenmyyjälle, jolta vakuutettu on ostanut tuotteen. Vakuutetun on annettava jälleenmyyjälle kaikki sellaiset asiakirjat, jotka jälleenmyyjä kulloinkin katsoo tarpeelliseksi vahingon korvattavuuden arvioimiseksi. Vakuutetun tulee myös antaa jälleenmyyjälle ja Solidille valtakirja niiden tietojen hankkimiseksi, joita jälleenmyyjä ja Solid kulloinkin katsovat tarvitsevansa.

8.    KORVAUKSEN MAKSAMINEN

Mahdollinen vakuutuksesta suoritettava korvaus on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutettu on täyttänyt velvollisuutensa

9.    PERUUTUSOIKEUS JA VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN

Kuluttajansuojalain (38/1978) etä- ja kotimyyntisäännösten mukaista peruuttamisoikeutta ei sovelleta vakuutuksiin. Vakuutussopimuslain (543/1994) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää. Solidilla on oikeus periä vakuutusmaksu siltä ajalta, kun vakuutus on ollut voimassa.

10.    KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN

Solid Insurance ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu ilmoittaa myöhemmin kuin yksi (1) vuosi siitä, kun vakuutettu sai tietää vahingosta ja mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen (10) vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta

Jos vahinkotapahtuma on ilmoitettu vakuutuksenantajalle ajoissa, on vakuutetulla kolme vuotta aikaa nostaa asiaa koskeva kanne tuomioistuimessa tai esittää vaatimus vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä siitä lukien, kun Solid on tehnyt asiassa lopullisen korvauspäätöksen ja vakuutettu on saanut tiedon päätöksestä sekä tästä määräajasta.

11.    FORCE MAJEURE

Avustusvakuutus ei koske menetystä, joka voi ilmetä, jos vahinkoa koskeva selvitys, korjaustoimenpiteet tai korvauksen maksaminen viivästyy sodan, sotaan rinnastettavan tapahtuman, sisällissodan, sotaharjoitusten, vallankumouksen, mellakoiden, terrorismin, kapinan, ydinvoiman tai ydinprosessin, viranomaisen toiminnan, takavarikon, lakon, työsulun, hakusaarron tai vastaavan tapahtuman johdosta. Force majeure –tapahtumana ei pidetä työsulkua, johon Solid Insurance itse ryhtyy työtaistelutoimena.

12.    MONIVAKUUTUS JA TAKAUTUMISOIKEUS

Jos tällä vakuutuksella vakuutettava riski on vakuutettu myös toisessa vakuutusyhtiössä, vakuutettu voi hakea korvausta haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Vahingosta maksettu yhteenlaskettu korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin vahingon määrä. Oikeus vaatia korvausta maksetusta vakuutuskorvauksesta vahingon aiheuttajalta tai muulta vakuutuksenantajalta siirtyy Solidille Insurance siinä laajuudessa, kun Solid on suorittanut korvausta vakuutetulle.

13.    SOVELLETTAVA LAKI

Tähän vakuutukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa vakuutussopimuslakia sekä sitä vastaavaa ja sitä täydentävää pakottavaa sääntelyä.

14.    SOLID INSURANCE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISESTI 

Solid Försäkringsaktiebolag (rekisteritunnus 516401-8482), edustajanaan Suomessa sen Suomen sivuliike (Y-tunnus 1714344-6)] toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Insurance”) velvollisuutena on varmistaa, että henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu tietoturvallisesti sekä voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.  

 

 • HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Tullessasi Solid Insurance asiakkaaksi tai osoittaessasi kiinnostusta asiakkuutta kohtaan sinulta pyydetään tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tietoja työsuhteesta, jne. Tietoja pyydetään suoraan sinulta, mutta niitä voidaan myös hankkia esimerkiksi toiselta konserniyhtiöltä, yhteistyökumppaniltamme, vakuutusvälittäjältä tai työnantajaltasi. Tietoja voidaan lisäksi hankkia tai täydentää sekä päivittää viranomaisten rekistereistä taikka muista yksityisistä ja yleisistä rekistereistä. Solid Insurance voi myös nauhoittaa puhelinkeskusteluja, tallentaa sähköpostikirjeenvaihtoa tai mulla tavalla dokumentoida sinun ja Solid Insurance välistä vuorovaikutusta ja viestintää.

 

 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA TARKOITUKSET

Solid Insurance käsittelee henkilötietoja alla tässä kappaleessa lueteltuihin tarkoituksiin. Käsittely on välttämätöntä alla lueteltuihin tarkoituksiin. 

 

Sopimuksen valmistelu ja hallinnointi

Solid Insurance on soveltuvan lainsäädännön nojalla oikeus käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen sopimuksen solmimiseksi pyynnöstäsi tai Solid Insurance kanssa solmimasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on henkilötietojesi kerääminen, tarkistaminen ja rekisteröiminen asiakassopimuksen solmimisen mahdollistamiseksi sekä solmittujen sopimusten dokumentoimiseksi, hallinnoimiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli et solmi sopimusta Solid Insurance kanssa, henkilötietojasi säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Henkilötietoja säilytetään vakuutussopimuksen voimassaolon ja maksukauden ajan, eli kanssasi solmittuun sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämiseen tarvittavan ajan, mikä aika vastaa laissa säädettyjä säilytysaikoja. 

 

Lain ja/tai viranomaispäätöksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen

Solid Insurance käsittelee henkilötietojasi myös sen varmistamiseksi, että Solid Insurance täyttää lain, muidenn säädösten ja/tai viranomaispäätösten mukaiset velvoitteensa. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

Esimerkkejä tällaisesta käsittelystä ovat muun muassa:

 • henkilötietojen käsittely kirjanpitolainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi,
 • henkilötietojen käsittely verovirastolle, poliisiviranomaisille, kihlakunnanvuodille, Finanssivalvonnalle ja muille viranomaisille annettavan selvityksen yhteydessä.

 

Markkina- ja asiakastutkimukset

Henkilötietoja käsitellään lisäksi markkinointiin Solid Insurance oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja voidaan, mikäli et ole pyytänyt suoramainontakieltoa, käyttää suoramainonnan ja tarjousten kohdentamiseksi sinulle. Henkilötietoja käsitellään myös samalla lakisääteisellä perustalla asiakastutkimusten yhteydessä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseksi, tarkoituksena parantaa Solid Insurance tuotetarjontaa asiakkaille. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

 

Vakuutustoiminnassa välttämättömät tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään myös vakuutustoiminnassa välttämättömiin tarkoituksiin, esimerkiksi vakuutusmaksun laskemista, tilastointia ja vahinkojen ehkäisemistä varten. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä vakuutusneuvonnan yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta näissä tilanteissa on Solid Insurance oikeutettu etu. Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

 

Arkaluonteisten henkilötietojen ja muiden sensitiivisten tietojen käsittely

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat esimerkiksi terveyttäsi ja saamiasi hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot. Solid Insurance voi käsitellä tällaisia tietoja vakuutustoiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, kuten tekemäsi korvausvaateen arvioimiseksi ja käsittelemiseksi. Solid Insurance on oikeutettu käsittelemään arkaluonteisia henkilötietojasi myös tarkoituksiin, joissa kyseisten tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 

Henkilötietojasi säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan.

 

 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUN KUIN SOLID INSURANCE TOIMESTA 

Henkilötietoja voidaan voimassaolevien yksityisyyttä koskevien säännösten puitteissa ja yllä mainituissa tarkoituksissa käsitellä Solid Insurance muun konserniyhtiön ja sellaisten yritysten toimesta, joiden kanssa konserni tekee palvelujen tuottamiseen liittyvää yhteistyötä koskien esimerkiksi vahinkoselvityksiä, riskinarvioita, jälleenvakuutuksia, erinäisiä analyyseja, jne. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on Solid Insurance sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai se perustuu Solid Insurance oikeutettuun etuun.  Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisen ajan. 

 

 • SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Solid Insurance voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuoliseen maahan (nk. kolmas maa) sekä ulkomaisille järjestöille. Tällaisessa tapauksessa Solid Insurance ryhtyy lain vaatimiin toimenpiteisiin varmistaakseen sen, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävän korkeatasoisella suojalla, joka on verrattavissa ja vastaa EU/ETA:ssa tarjottavaa suojauksen tasoa.

 

 • OIKEUTESI

Sinulla on oikeus saada tieto Solid Insurance sinua koskevien henkilötietojen käsittelystä ja oikeus:

 

 1. saada rekisteriote,
 2. pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisemista,
 3. pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista,
 4. vastustaa käsittelyä,
 5. jos Solid Insurance käsittelee henkilötietoja sopimukseen tai suostumukseen perustuen, tiettyjen edellytysten täyttyessä, oikeus saada Solid Insurance ne henkilötiedot, jotka olet sille toimittanut sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen).

 

Solid Insurance harkitsee yllä kohtien b-e mukaista pyyntöäsi ja/tai vastustusta tapauskohtaisesti. Yllä mainitun mukaisten pyyntöjen ja/tai vastustamisen osalta voit olla yhteydessä Solid Insurance tietosuojavastaavaan. 

 

 • SUORAMARKKINOINNIN ESTO

Voit kääntyä Solid Insurance puoleen pyytääksesi suoramarkkinoinnin estoa (nk. suoramainontakielto). Se tarkoittaa, että henkilötietojasi ei käsitellä markkinointitarkoituksessa eikä sinulle lähetetä markkinointiviestejä. Suoramainontakieltoilmoituksen voi tehdä Solid Insurance asiakaspalveluun puhelimitse numeroon +358 (0)9 278 48 04

 tai sähköpostitse osoitteeseen kunder@solidab.se. 

 

 • OIKEUTETTUUN ETUUN PERUSTUVA PROFILOINTI JA KÄSITTELY

Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa profilointia ja henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Solid Insurance oikeutettuun etuun. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jota käytetään yksityishenkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseen, erityisesti esimerkiksi kyseisen luonnollisen henkilön taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden, jne. arvioimiseksi tai ennustamiseksi. Solid Insurance käyttää profilointia esimerkiksi asiakastutkimusten tekemiseen markkinointitarkoituksessa. Sinulla on oikeus vastustaa profilointia tapauksissa, joissa profilointia käytetään markkinointitarkoitukseen.

 

 • KYSYMYKSIÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Solid Insurance:

 

Solid Insurance tietosuojavastaava

Puhelin:                +46 42-38 21 00

Sähköposti:           DPO@solidab.se

Osoite:                  Solid Försäkring

                             Box 22068

                             SE-250 22 Helsingborg 

 

Valituksissa voit kääntyä Datainspektionen / Tietosuojavaltuutetun puoleen.

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

 

Voit myös kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen valitusasioissa:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

15.    JOS YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI SYNNY

Mikäli olet tyytymätön Solidin Insurance tekemään päätökseen tai muihin Solidin tuotteisiin tai palveluihin liittyviin kysymyksiin, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Mielestämme on ensisijaisen tärkeää kuulla mielipiteitäsi ja ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisen tyytymättömyyden johdosta. Solid on valmis harkitsemaan päätöstä uudelleen, jos esimerkiksi korvausedellytyksissä on tapahtunut muutoksia tai jos osapuolet ovat ymmärtäneet toisensa väärin.

Vakuutettua pyydetään näissä tapauksissa lähettämään alla mainittuun osoitteen kirjallinen valitus Solidille, joka ottaa asian käsittelyyn. Solidin Muutoksenhakulautakunta voi käsitellä asian.

Solidin yhteystiedot ovat:

Solid Försäkringsaktiebolag

Klagumålsansvarig

Box 22068

SE-250 22 Helsingborg

 

Vakuutettu voi myös viedä asian seuraavien ulkopuolisten tahojen käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä erimielisyyksissä. Lautakunnan yhteystiedot ovat:

 

Hämeentie 3,

PL 306

00531 Helsinki,

Puh.  029 566 5200

Sähköposti: kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa veloituksetta puolueetonta neuvontaa ja ohjausta. FINEn Vakuutuslautakunta antaa lisäksi ratkaisusuosituksia riita-asioissa. FINE ei käsittele riitaa joka on vireillä tai käsitelty Kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Porkkalankatu 1

00180 Helsinki

Puh. 09 685 0120

www.fine.fi

 

Tuomioistuinkäsittely

Vakuutusriita voidaan myös saattaa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ensi asteena siihen käräjäoikeuteen, jossa asianosaisella on Suomessa kotipaikka tai Helsingin käräjäoikeuteen.

16.    VAKUUTUKSENANTAJA

Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike

Y-tunnus 1714344-6

c/o Resurs Bank

Box 3900

01530 Vantaa

Asiakaspalvelu: +358 (0)9 278 48 04

E-posti: kunder@solidab.se

Kotisivu: www.solidab.se

 

Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6) on Solid Försäkringsbolag (org nr. 516401-8482) sivuliike.

Käyntiosoite Ekslingan 8, 25467 Helsingborg, Ruotsi.

Postiosoite: Box 22068, 25022 Helsingborg, Ruotsi.

Puh. 09 698 02 49, e-posti: kunder@solidab.se

 

Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen ja sillä on oikeus harjoittaa vakuutustoimintaa.

Finansinspektionen

Box 7821,

SE-103 97 Stockholm, Sverige,

Puh. +46 (0)8 787 80 00.

E-posti: finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

 

Toimintaa valvoo myös Suomen

Finanssivalvonta:

PL 103, 00101

Helsingfors

Puh. 010 831 51

E-posti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

www.finanssivalvonta.fi